Basic membership

Basic membership for Investors

  • BASIC Membership is completely free for investors.
  • BASIC user regularly receives monthly reports on new projects (ideas, innovations) registered in Croatia Genius database.
  • BASIC members can view all publicly available projects.
  • Your membership as BASIC investor are not published publicly.

 

Application Form – Basic membership

Ime i prezime, naziv tvrtke ili fonda

Email

Telefon/ mob

OIB

Adresa

Poštanski broj

Web stranica ili blog

Kratka biografija (za individualne investitore, poslovne anđele) - nije obavezno

Reference - navedite makar dvije osobe (njihove telefone i/ili email adrese) koje mogu poduprijeti Vašu prijavu (samo za individualne investitore)

Obavijesti o novim projektima, idejama, izumima i/ili njihovim statusima na Genius Croatia želim primati za slijedeća područja (držite tipku CTRL za odabir više opcija):

Vaša poruka, komentar, prijedlog (ako je imate)

Popunjavanjem i slanjem ove Pristupnice potvrđujem da sam pročitao Opće uvjete te prihvaćam sve uvjete Premium članstva u Genius Croatia.

Menu