Inovacija u dijagnostici ultrazvuka pluća

Mali je broj liječnika koji znaju očitavati sliku ultrazvuka pluća, ali suradnjom riječkih anesteziologa prof. dr. Alana Šustića, dr. Alena Protića i informatičara Zorana Matića i taj je problem riješen. Njihova inovacija omogućiti će da ultrazvuk pluća u svom radu počnu koristiti i oni specijalisti koji ovu metodu nisu ranije koristili.

Dugo se mislilo da ultrazvuk uopće nije moguće koristiti u dijagnostici pluća. Ipak, unatrag desetak godina, posebice zahvaljujući radovima francuskog liječnika Daniela Lichtensteina ultrazvuk pluća sve se više koristi kao dijagnostička metoda u kardiologiji i pulmologiji. No, problem u široj primjeni ultrazvuka na dijagnostiku pluća i dalje postoji, a to je u prvom redu mali broj liječnika koji takve nalaze znaju očitavati.

“Za inovaciju je kao prvo potrebno osvijestiti problem. Ako ponudimo rješenje za nešto što ljudi ne doživljavaju kao problem, onda ništa od toga” – ističe riječki anesteziolog dr. Alen Protić. Naime, kako objašnjava, u slučaju pluća ultrazvučni val »bljeska« čime se onemogućava jasna slika strukture pluća. No, na osnovi ultrazvučnih pogrešaka doneseni su medicinski zaključci te se polako počela razvijati dijagnostika ultrazvuka pluća.

 

Pomoć STeP Ri
Inovatori osobito ističu pomoć Znanstveno-tehnologijaskog parka Sveučilišta u Rijeci SteP Ri koji se u ovom slučaju pokazao kao izvrstan savjetnik i koordinator cijelog projekta. Od direktora SteP-a Nevena Tamaruta doznajemo da u ovom trenutku SteP Ri ima 15-ak inovacija koje su već postale intelektualno vlasništvo ili su procesu zaštite. Od toga je preko deset projekata Sveučilišta u Rijeci, a kako dokazuje i ovaj program namijenjen ultrazvuku pluća, po inovativnim rješenjima prednjači Medicinski faklutet u Rijeci.

B-linije

Riječ je o tzv. B-linijama odnosno ultrazvučnim odbljescima koji ukazuju na količinu vode u plućima. B-linije nalikuju kometima i što je više takvih »kometa« to je više vode koja se nalazi između alveola. Kad je B-linija puno, utvrđujemo da se radi o višku tekućine u plućima, odnosno, kako se radi o poremećaju rada srca ili pluća ili pak oboje – objašnjava Protić.

Problem je što su se dosad B-linije utvrđivale vrlo subjektivnom, kvalitativnom metodom. Riječki su liječnici u suradnji s informatičarima dali sebi u zadatak točno prebrojiti komete u tom slučaju.

– Zbog tromosti oka takvo prebrojavanje nije moguće. Profesor Šustić i ja pokušali smo naći način kako to procijeniti. Sjetili smo se kako bismo mogli potražiti pomoć informatičkog sustava koji bi neovisno o našem oku pobrojao komete i moguću kvalitativnu pogrešku pretvorio u kvantitativnu činjenicu – pojašnjava Protić.

Dosad je samo iskusan liječnik ako nešto mogao procijentiti na osnovu ultrazvuka i Protić procjenjuje da je takvih liječnika u Hrvatskoj manje od deset. No, uključivanjem informatičkog sustava, ultrazvuk pluća može se dati u ruke i onim liječnicima koji takvo iskustvo nemaju.

Riječki liječnici tako su započeli suradnju s informatičarem Zoranom Matićem koji je izradio software koji prepoznaje B-linije.

– Budući da taj software nije bilo moguće ugraditi u sam uređaj, u ultrazvuk, napravljena je svojevrsna premosnica. Tako se slika iz ultrazvuka prenosi u drugi uređaj u koji je ugrađen ovaj software i taj uređaj broji B-linije – kaže Matić.

 

Patentna zaštita

Cijela inovacija financirana je u okviru Hrvatskog projekta tehnologijskog razvoja, točnije inovativnih koncepata PoC u sklopu kojih su riječki inovatori dobili sedamdesetak tisuća kuna što je pokrilo izradu prototipa samog uređaja, a u Kliničkom bolničkom centru Rijeka upravo je započelo i njegovo kliničko ispitivanje. Sam software za ultrazvuk pluća u fazi je patentne zaštite.

– Primjenu ovog softwara vidimo u jedinicama intenzivnog liječenja, pulmologijama i kardiologijama. Sam ultrazvuk pluća dobiva sve više na popularnosti jer se otkrivaju njegove različite mogućnosti i bolja je rezolucija. Osim toga, ultrazvuk je neinvazivan i nalazi se uz krevet pacijenta kojeg u ovom slučaju ne treba više micati – kaže Protić.

 

Izvor: Novi List

, ,

Menu